Hjerteforeningens vision er, at sammen vinder vi et sundere og bedre liv for alle.

For femte år i træk arbejder Becel sammen med Hjerteforeningen med det formål at forbedre folkesundheden et skridt ad gangen ved at tilbyde enkle initiativer, såsom opskrifter og konkrete råd til sundhed og motion.

 

Vores samarbejde varierer fra år til år, og f.eks. i 2014 havde vi ”Gå for hjertet”-samarbejdet, hvor vi sammen med danskerne donerede 1 krone til Hjerteforeningen for hver kilometer, der blev gået. I 2016 og 2017 har vi givet 500.000 kroner til Hjerteforeningen, så vi er med til at sikre den rette forskning i hjerter. Det fælles arbejde fortsætter ind i 2018, hvor vi sammen vil inspirere flere til at lave sundere måltider til madpakken, på farten og derhjemme.

 

Udtalelse fra Malene Sander, fundraisingchef Hjerteforeningen:

”Vores samarbejde med Becel fortsætter i 2018 på 6. år, og det er vi rigtig glade for. Sammen med Becel arbejder Hjerteforeningen for de små ændringer i folkesundheden gennem information til kunder og detailled. Det gøres bl.a. gennem fælles opskrifter og gode råd til sundhed og motion. Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde mange år endnu”

 

Herunder kan du læse mere om Hjerteforeningen, hjerte-kar-sygdomme og hvorfor motion er vigtigt.

 

KORT OM HJERTEFORENINGEN OG HJERTE-KAR-SYGDOMME

Hjerteforeningen er Danmarks næststørste patientforening med knap 148.000 medlemmer, og dertil kommer tre rådgivningscentre, der er placeret rundt om i landet.

 

Hjerteforeningen har 88 lokalforeninger med engagerede frivillige, der hvert år møder danskerne til flere forskellige aktiviteter. Mange af lokalforeningerne har også faste gå- og løbearrangementer. Læs mere her.

 

HJERTE-KAR-SYGDOMME

Mere end 466.000 danskere lever med en hjerte-kar-sygdom, og mere end 95.800 voksne danskere indlægges årligt med hjerte-kar-sygdom.

 

Det estimeres, at ca. 475 børn årligt bliver født med en medfødt hjertefejl. Der antages at være ca. 15.000 voksne, som lever med en medfødt hjertesygdom (GUCH = Grown Ups with Congenital Heart defects). Tallet er stigende og forventes at stige til 20.000 personer inden for det næste årti.

 

Samtidig er hjerte-kar-sygdom en af de hyppigste dødsårsager hos kvinder i Danmark, og desværre dør 18 kvinder og 18 mænd hver eneste dag af netop en hjerte-kar-sygdom. Det svarer til, at hver fjerde dansker dør af en hjerte-kar-sygdom, hvilket svarer til 13.000 dødsfald om året og gør hjerte-kar-sygdom til den næsthyppigste dødsårsag i Danmark.

 

Men vi kan ændre ved denne kedelige statistik bl.a. via fysisk aktivitet, som løb og gang.

 

HJERTEFORENINGENS INDSATSOMRÅDER

 

Forskning:

Hjerteforeningen støtter den videnskabelige forskning i hjerte-kar-sygdom, der forbedrer forebyggelse og behandling.

 

Hjerteforeningen giver hvert døgn knap 83.000 kr. til forskning i, hvordan hjerte-kar-sygdom bedst kan forebygges og behandles, samt hvordan livskvaliteten for hjerte-kar-patienterne kan forbedres. Støtten går til forskningsprojekter rundt i hele Danmark og bruges bl.a. til løn, midler til apparater og laboratorieudstyr. 

 

Hjerteforeningen støttede i 2017 forskning i hjerte-kar-sygdomme med i alt 30,2 mio. kroner, og er dermed en af de største enkeltbidragsydere.

 

Forebyggelse:

Hjerteforeningen forebygger hjerte-kar-sygdom gennem sundhedsfremmende aktiviteter og oplysning.

 

Et fysisk aktivt liv kan give dig 5-6 år længere levetid og 8-10 år mere uden sygdom i forhold til, hvis du er inaktiv. Det er uafhængigt af din vægt.

 

Patientstøtte:

Hjerteforeningen varetager hjerte-kar-patienters og pårørendes interesser gennem rådgivning, oplysning og sundhedspolitiske initiativer.

 

Samlet har Hjerteforeningen henved 19.000 individuelle rådgivninger årligt.

 

Læs mere om vores fælles samarbejde, og om Hjerteforeningen her.