Becel > Hjertevenligt liv > Køb Becel og støt Hjerteforeningen
Køb Becel og støt Hjerteforeningen
Artikel

Køb Becel og støt Hjerteforeningen

Becel og Hjerteforeningen arbejder videre i kampen mod hjerte-kar-sygdom

Hjerteforeningens vision er, at sammen vinder vi et sundere og bedre liv for alle.

For femte år i træk arbejder Becel sammen med Hjerteforeningen med det formål at forbedre folkesundheden et skridt ad gangen ved at tilbyde enkle initiativer, såsom opskrifter og konkrete råd til sundhed og motion.

Vores samarbejde varierer fra år til år, og f.eks. i 2014 havde vi ”Gå for hjertet”-samarbejdet, hvor vi sammen med danskerne donerede 1 krone til Hjerteforeningen for hver kilometer, der blev gået. I 2016 har vi givet 500.000 kroner til Hjerteforeningen, så vi er med til at sikre den rette forskning i hjerter. Det fælles arbejde fortsætter ind i 2017, hvor vi sammen vil inspirere flere til at lave sundere måltider til madpakken, på farten og derhjemme.

Udtalelse fra Søren H. Mohr, fundraisingchef Hjerteforeningen:

”Vores samarbejde med Becel fortsætter i 2017 på 5. år, og det er vi rigtig glade for. Sammen med Becel arbejder Hjerteforeningen for de små ændringer i folkesundheden gennem information til kunder og detailled. Det gøres bl.a. gennem fælles opskrifter og gode råd til sundhed og motion. Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde mange år endnu”, fortæller fundraisingchef Søren H. Mohr.

Herunder kan du læse mere om Hjerteforeningen, hjerte-kar-sygdomme og hvorfor motion er vigtigt.

 

Kort om Hjerteforeningen og hjerte-kar-sygdomme

Hjerteforeningen er Danmarks næststørste patientforening med knap 140.000 medlemmer, og dertil kommer tre rådgivningscentre, der er placeret rundt om i landet.

Hjerteforeningen har 82 lokalforeninger med engagerede frivillige, der hvert år møder danskerne til flere forskellige aktiviteter. Mange af lokalforeningerne har også faste gå- og løbearrangementer. Læs mere her.

Hjerte-kar-sygdomme
Mere end 452.000 danskere lever med en hjerte-kar-sygdom. Det svarer til en stigning på 14% siden 2006.

Samtidig er hjerte-kar-sygdom en af de hyppigste dødsårsager hos kvinder i Danmark, og desværre dør 18 kvinder og 18 mænd hver eneste dag af netop en hjerte-kar-sygdom. Det svarer til, at hver fjerde dansker dør af en hjerte-kar-sygdom, hvilket gør hjerte-kar-sygdom til den næsthyppigste dødsårsag i Danmark.

Men vi kan ændre ved denne kedelige statistik bl.a. via fysisk aktivitet, som løb og gang.

 

Hjerteforeningens indsatsområder

Forskning:

Hjerteforeningen støtter den videnskabelige forskning i hjerte-kar-sygdom, der forbedrer forebyggelse og behandling.
Hjerteforeningen giver hvert døgn knap 70.000 kr. til forskning i, hvordan hjerte-kar-sygdom bedst kan forebygges og behandles, samt hvordan livskvaliteten for hjerte-kar-patienterne kan forbedres. Støtten går til forskningsprojekter rundt i hele Danmark og bruges bl.a. til løn, midler til apparater og laboratorieudstyr. 
Hjerteforeningen støtter i 2016 forskning i hjerte-kar-sygdomme med i alt 27,6 mio. kroner, og er dermed en af de største enkeltbidragsydere.

Forebyggelse:

Hjerteforeningen forebygger hjerte-kar-sygdom gennem sundhedsfremmende aktiviteter og oplysning.
Et fysisk aktivt liv kan give dig 5-6 år længere levetid og 8-10 år mere uden sygdom i forhold til, hvis du er inaktiv. Det er uafhængigt af din vægt.

Patientstøtte:

Hjerteforeningen varetager hjerte-karpatienters og pårørendes interesser gennem rådgivning, oplysning og sundhedspolitiske initiativer.
Samlet har Hjerteforeningen henved 19.000 individuelle rådgivninger årligt.

 

Gang som en del af din motion


Med Hjerteforeningens Gå-programmer kan du på en god måde opnå en øget sundhed og træne dig op til at kunne gå langt og få gang ind som en naturlig del af din motion i løbet af en uge. Har du mod på mere intensitet i din motionsform, kan du også afprøve Hjerteforeningens løbeprogrammer.

Hjerteforeningen har udarbejdet to Gå-programmer: Et til dig, der ikke er vant til at gå ture og et til dig, der er vant til at gå ture regelmæssigt.

Når du skal i gang med at gå, er det vigtigt, at du ikke starter ud med alt for lange ture til at starte med, da du kan få skader af at starte for hårdt ud. 

Gå mindst to gange om ugen og nå dit mål.

Gå-programmer
Vælg det program, der passer bedst til din nuværende form - følg programmet og nå dit mål.

Dette Gå-program er udviklet til dig, som ikke er vant til at gå ture regelmæssigt, og som er i dårlig form: 
6 km på 10 uger

Dette program er udviklet til dig, der er vant til at gå ture på mellem 2-3 km en gang i mellem:
10 km på 10 uger

Hjerteforeningen har en lang række fagpersoner siddende til at give dig gode råd til et sundere liv. Har du brug for rådgivning i forbindelse med din løbetræning, kan du kontakte Hjerteforeningens motionseksperter

 

Læs mere om vores fælles samarbejde, og om Hjerteforeningen her