Becel > Om Becel > Margarine - et godt valg
Margarine - et godt valg
Artikel

Margarine - et godt valg

For at spare på jordens ressourcer og støtte bæredygtig udvikling, tales der i dag mere og mere om at reducere forbruget af animalier (produkter fra dyreriget) og øge forbruget af vegabilier (produkter fra planteriget). Derfor er det klimavenligt at vælge margarine, som er baseret på olier fra planteriget.

I en livscyklusanalyse, som sammenholder margarine med smør og smørblandede produkter, ser man, at margarine er at foretrække ud fra et miljø- og klimamæssigt synspunkt. Livscyklusanalysen er foretaget af SIK, Instituttet for Bioteknologi og Fødevarer (nu SP Foods and Bioscience). Instituttet undersøgte den påvirkning af miljøet, som opstår i løbet af produktets hele "liv": fra råvare og frem til det smides ud som affald.

Analysen omhandlede seks typer af miljømæssig påvirkning:

  • Klimapåvirkning
  • Energianvendelse
  • Overgødskning
  • Forsuring
  • Ozonforhold på markerne
  • Anvendelse af markerne

Resultatet af studiet viste, at margarine i forhold til både smør og smørblandede produkter har betydeligt lavere indvirkning, undertiden helt ned til halvdelen, på disse områder.

I bund og grund skyldes den store forskel i miljøpåvirkning, at margarine indeholder vegetabilske olier og har lavere indhold af mælk. Køer æder foder og tilføjer et trin i produktionskæden. Mindre komælk indebærer mindre foder, som skal dyrkes. Desuden tygger køer drøv, hvilket medfører udslip af drivhusgassen metan.

Vi er på forkant
Vi arbejder konstant på at blive endnu mere bæredygtige. På vores fabrik i Helsingborg er vi, siden analysen blev gennemført, blevet kuldioxidneutrale og anvender udelukkende energi fra genbrugeligt brændsel. Dette er blot en del af vores plan for bæredygtighed. Læs mære om vores målsætninger som virksomhed på www.unilever.dk/sustainable-living.